โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือขออนุญาตไปราชการภายใน สพม.๑๔ (พังงา ภูเก็ต ระนอง) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 9
รายงานผลการศึกษาดูงานการดำเนินการโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับ TOP 100 ของประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 4485
มอบทุน2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 2087